Počit-
nice.

Glej bo vrata spet odprl septembra!

Koledar