performativna instalacija / Lučka Centa, Urška Preis in Tery Žeželj

Premiera

17. maj 2022 /Gledališče Glej /

premiera / v okviru projekta Boundary Crossing / razprodano / ponovitve sledijo v decembru 2023


O performativni instalaciji

Območje tkanega prostora je druženje ob kolektivnem tkanju prostora, iz katerega vznika začasna skupnost in prakticiranje drugačne pozornosti. Vznika iz na novo vzpostavljene skupnosti treh ustvarjalk, ki se v ustvarjalni proces ne vključujejo preko jasno določenih funkcij, ampak si vse potrebne funkcije in odgovornosti delijo in preobračajo ter se tako ena od druge in skupaj nenehno učijo in od-učijo metod dela in sodelovanja.

Območje tkanega prostora nastaja v okviru mednarodnega projekta Boundary Crossing in združuje tri ustvarjalke z opazno raznolikimi ozadji in izkušnjami, ki pred tem še nikoli niso sodelovale. Ustvarjalni proces je sprožilo premišljevanje mita, ki pravi, da mora biti umetnost kritična, progresivna in avantgardna ter zavedanje, da je poskus zavračanja mita vedno že kritika. Status in moč kritike sta v sodobni družbi zreducirana na status produkta in sovpadata s težnjami po nenehni proizvodnji.

Zanka, v kateri se znajdemo, je spodbudila razmišljanje o razumevanju in pomembnosti napredka kot nečesa, kar je produkt patriarhalne kapitalistične družbe. Ta čas in dejavnosti meri linearno in nenehno zre naprej. Zaradi linearnega razumevanja časa in prostora družba nezavedno ustvarja destruktiven cikel delovanja. Za razumevanje cikla kot načina skupinskega delovanja so se ustvarjalke obrnile k opazovanju cikličnih, ponavljajočih se del, ki temeljijo na skrbi in so skozi zgodovino patriarhata vedno spregledana in pripisana ženskemu spolu kot nekaj spolu naravnega in s tem manjvrednega. Predpostavljamo, da ravno skozi te raznolike skrbstvene prakse lahko najdemo alternativo sodobnemu kapitalističnemu sistemu.

Kolofon

Avtorice: Lučka Centa, Urška Preis, Tery Žeželj
Soustvarjalci vsebine: Büşra Albayrak, Serhat Gücüm in Robin Krijgsman
Mentorji: Anja Pirnat, Marko Čeh
Mentorska podpora: Branko Jordan, Barbara Poček
Odnosi z javnostmi: Tjaša Pureber
Produkcija: Gledališče Glej
Podpora: Mestna občina Ljubljana in JSKD

Projekt je nastal v okviru programa Boundary Crossing.

Povezave

STA: Glej s performativno instalacijo treh avtoric v Turčiji

SiGledal: Območje tkanega prostora

SiGledal: Gostovanja slovenskih gledališč v tujini v sezoni 2021/2022