Glej, zadnja šansa za ŠtudenTeater 4.0!

Podaljšali smo rok za prijavo na letošnjo izvedbo ŠtudenTeatra. Prijave sprejemamo do 22. oktobra. Več informacij.

15. oktober 2018 / ob 20h /

Gilgalovanje

po motivih Epa o Gilgamešu / Tjaša Črnigoj
Glej

Vstopnice

16. oktober 2018 / ob 20h /

Gilgalovanje

po motivih Epa o Gilgamešu / Tjaša Črnigoj
Glej /

Glej, in English

The performance is surtitled in English. / Predstava je nadnaslovljena v angleškem jeziku.

Vstopnice

18. oktober 2018 / ob 10h /

Opijske ladje

avtorska predstava / Neja Tomšič / MoTA
London South Bank University, London, Velika Britanja /

Gostovanje.

19. oktober 2018 / ob 20h /

Človeški glas

drama / Jean Cocteau/gostovanje SNG Nova Gorica
Glej

Vstopnice

20. oktober 2018 / ob 17h /

Opijske ladje

avtorska predstava / Neja Tomšič / MoTA
Msdm publications, UN 8 studio-gallery, London, Velika Britanija /

Gostovanje.

Koledar