Od marca 2023 do marca 2024 bo kuratorska ekipa kulturne četrti Soteska in TAM-TAM Ulične galerije predstavila 12 vizualnih umetnic_kov in grafičnih oblikovalk_cev, ki skozi formo javnega plakata odpirajo sveže, provokativne in poglobljene razmisleke o skupnosti in odpornosti: kako (ponovno) tkati prožno, a hkrati trpežno civilno družbo, javne prostore, ulično življenje in mikroskupnosti. 

Metod Blejec: Valovanje skozi skupnostno in trajnostno

avtorske dokumentarne fotografije o projektu Valovanje / 2023

5. 5.–1. 6. 2023

Vsestranski ustvarjalec Metod Blejec je vse od postavljanja razstave Valovanje: Vizualni dnevnik vode v Galeriji Jakopič skozi objektiv vestno beležil njen razvoj. Vabimo vas, da se nam v petek, 5. maja 2023 ob 18.00 pridružite v Ulični galeriji TAM-TAM na Vegovi na odprtju razstave Valovanje skozi skupnostno in trajnostno. Izbrane fotografije raznovrstnih delovnih procesov nagovarjajo vsaka s svojo zgodbo, združene pa podajajo sporočilo o odpornosti proti pomanjkljivemu razmisleku in skrbi za okolje pri postavljanju razstav v muzejih in galerijah. Odprtju sledi pogovor o projektu Valovanje v Galeriji Jakopič.

Pri postavljanju razstave Valovanje: Vizualni dnevnik vode smo svoje valovne črte raztegnili naproti rokodelcem, umetnikom in drugim spretnim posameznikom in skupinam. Pomagali so nam pri tem, da smo se lotili izdelave recikliranega papirja, žigov in pečatov, s katerimi smo ročno opremljali vabila. Namesto tiskanja novih panojev in razstavnih grafik smo povabili slikarja, da je prepleskal galerijo z barvami iz skladišča in iz razstavnih panojev preteklih razstav ustvaril unikatne vodne krajine. Tudi naš oblikovalec je prestopal lastne meje in neustrašno brzel med bregovi estetskega in trajnostnega.

Že samo postavljanje razstave je postalo zanimiv laboratorij, nadgradnjo pa od odprtja razstave dalje predstavljajo številni dogodki. Odmevna je bila umetniško-plakatna akcija na oglasnih stebrih TAM-TAM, izvedena v sodelovanju s študenti in dijaki štirih umetniških šol, ki je segla tudi izven galerijskih prostorov in našo širšo skupnost Soseske Soteska napolnila z mladostno ustvarjalno energijo. Tokrat ponovno združujemo moči, da v Ulični galeriji TAM-TAM na Vegovi, katere kuratorstvo je v rokah društva Soteska, na razstavi Valovanje skozi skupnostno in trajnostno širši javnosti predstavimo naša prizadevanja.

Metod Blejec o razstavi: »Izbor avtorskih dokumentarnih fotografij, ki beležijo ustvarjalni proces projekta Valovanje od postavitve razstave do izvedenih akcij in dogodkov, predstavlja zametke formiranja ustvarjalne skupnosti posameznikov z različnimi interesi in znanji. V procesu nastajanja projekta sem posnel več sklopov fotografij, ki ponazarjajo, kako umetniki, oblikovalci, rokodelci, aktivisti in kustosi realizirajo najrazličnejše ideje, preizkušajo nove načine galerijske prezentacije skozi rabo raznovrstnih, že rabljenih materialov ter osvajajo nova znanja in načine produkcije. Centralna fotografija kot nosilec triptiha ponazarja v projekt vloženi napor, ki ni zanemarljiv. Ravno trud, angažma in močna volja sodelujočih so bili namreč osnova za nastanek platforme, ki je omogočila realizacijo bogatega nabora idej, procesov, prezentacij, akcij in dogodkov, vidnih na panojih levo in desno.«

BIO: 

Metod Blejec (r. 1979 v Ljubljani) je multidisciplinarni umetnik, oblikovalec, fotograf in pedagog. Njegova eksperimentalna in angažirana praksa, ki bazira na procesu, presega meje medijev, obsega, načinov pristopa in konceptov, tako v osebni praksi kot praksah v sodelovanju. Leta 2007 je zaključil magisterij na The Slade School of Fine Art, UCL, London, VB. Trenutno živi v Ljubljani in dela mednarodno.

metod.xyz

Agate Lielpētere: Kdo bo hranil mačko, medtem ko naju ni?

Triptih / 71x100cm vsak / olje na kartonu / skenirano v visoki ločljivosti / 2023

24. 3.–28. 4. 2023

Ljudje smo, čeprav nekateri radi trdijo nasprotno, čredne živali. Za duševno stabilnost smo – vsaj do neke mere – odvisni od družbenih interakcij. Vendar je v kriznem stanju na kocki veliko več kot naša psihična vzdržljivost. Zanašamo se na znanje, preskrbljenost in izkušnje drug drugega.

Naslov dela je metafora naše skupne odgovornosti, da skrbimo drug za drugega in za svoje okolje. Metafora poudarja pomen skupnosti in vpliv, ki ga ima skupnost na naše možnosti preživetja. Kot družba se moramo naučiti sodelovati, deliti svoje vire, da bi pomnožili ugodne rezultate. Alternativa je mračna: brez nekoga, ki bo hranil našo mačko, medtem ko nas ni, bo prišla lakota in mačka bo izstradala.

Skrb za druge služi kot nekakšna iskrena, protikapitalistična oblika valute skupnosti, opomnik, da naša medsebojna povezanost ni le stvar družbene kohezije, ampak tudi stvar preživetja.

BIO:

Agate Lielpētere (r. 1995) je latvijska vizualna umetnica, ki trenutno živi v Ljubljani. Diplomirala je iz umetnosti s specializacijo iz grafike na Likovni akademiji v Latviji, trenutno pa opravlja magistrski študij sodobnih vizualnih praks na Akademiji za vizualne umetnosti – AVA v Ljubljani.

Lielpēterejina umetniška dela so bila predstavljena na različnih samostojnih in skupinskih razstavah, tako lokalno kot v tujini. Za njeno prakso je značilna večplastna in globoko ironična narava, osredotočenost na družbena vprašanja in iskanje identitete. S svojim delom skuša raziskovati kompleksnost naših življenj na način, ki spodbuja razmišljanje in je obenem privlačen.

Umetnica pravi: “Moj slab smisel za humor imamo v družini, tako da krivite njih.” Ta lahkoten pristop k resnim temam, ki jih raziskuje, dodaja dodatno globino njenemu delu in vabi gledalce, da razmislijo in se ukvarjajo s temi vprašanji na bolj dostopen način.

www.agatelielpetere.com

Skupnost in odpornost: Poročilo dela komisije

20. januarja 2023 je društvo Soteska na povabilo TAM-TAM Inštituta objavilo odprti poziv za izbor umetniških del za razstavo v sklopu TAM-TAM Ulične galerije za obdobje ob marca 2023 do marca 2024. Poziv je bil objavljen na spletnih straneh TAM-TAMa in Gledališča Glej in odprt do vključno 10. februarja 2023.

V predpisanem roku je na elektronski naslov poziv@glej.si prispelo 14 prijav. Štiri od teh prijav po presoji komisije niso vsebovale dovolj informacij o predlogu, da bi jih bilo mogoče enakovredno ocenjevati, zato si bili avtorice_ji povabljene_i, da prijavo dopolnijo. Vse_i so se na povabilo odzvali_e in prejeti predlogi so bili predani v pregled in obravnavo komisiji.

Komisijo za izbor del so sestavljali:
Bor Pungerčič - kurator Ulične galerije 2023,
Tomaž Drozg - predstavnik organizatorja – TAM-TAM Inštitut,
Inga Remeta - predstavnica društva Soteska,
Primož Zorko - strokovni član komisije.

Primarna merila na osnovi katerih je žirija ocenjevala zbrane predloge so bila prvenstveno:
- skladnost z vsebinsko temo razpisa - »skupnost in odpornost«,
- skladnost s formatom Ulične galerije - umetniški mestni plakat,
- kakovost predlaganega koncepta,
- kakovost vizualnega nagovora in likovnega izraza.

Poleg naštetega je komisija posvetila veliko pozornosti tudi vprašanjem:
- ali (oz. v kolikšni meri) posamezno predlagano delo ponuja razmislek o vlogi in razumevanju skupnosti in odpornosti,
- ali odpira zanimiva in relevantna vprašanja o izbrani tematiki,
- ali izziva oz. preizprašuje ustaljeno formo mestnega plakata.

Poleg zastavljenim vprašanjem je tudi preverjala racionalnost izvedbe predloga znotraj predvidenih tehnoloških, časovnih in finančnih okvirjev Ulične galerije.

V prvem krogu pregleda se je komisija osredotočila na pregled ustreznosti formata prejetih del in na podlagi tega kriterija izločila dve deli. V drugem krogu ocenjevanja je bila splošna ugotovitev komisije, da večini del manjka zadostna vsebinska navezava na razpisano temo – skupnost in odpornost. Na osnovi tega kriterija je izločila polovico – 6 od preostalih 12 predlogov. V tretjem krogu so bila nato izbrana 3 dela, ki po mnenju komisije nosijo največji vsebinski in likovni potencial, ter se odločila, da avtorice_je povabi k nadaljnjemu sodelovanju in razvoju končnih rešitev, ki bodo predstavljene javnosti v sklopu razstavnega programa Ulične galerije v obdobju 2023/24.

Avtorice_ji izbranih del so:

Jovana Đukič in Maša Pušnik - naslov dela: »Kolektivka«
Teja Gregorič - naslov dela: »Mali kmet«
Tomi Rihtar - naslov dela: /

Izbranim avtorjem iskreno čestitamo in se veselimo nadaljnjega sodelovanja!

Vsem udeležencem se tudi toplo zahvaljujemo za sodelovanje in vloženi trud, čas in energijo,
organizacijska ekipa Ulične galerije in kulturne četrti Soteska

UG2022-splosno_razpis.jpg

Poziv za prijavo umetniških del za razstavo v sklopu Ulične galerije TAM-TAM

V prihodnjih 12 mesecih bo kuratorska ekipa Ulične galerije predstavila 12 mladih vizualnih umetnic_kov in grafičnih oblikovalk_cev, ki skozi formo javnega plakata odpirajo sveže, provokativne in poglobljene razmisleke o tem, kako (ponovno) tkati prožno, a hkrati trpežno civilno družbo, javne prostore, ulično življenje in mikroskupnosti.

V ta namen odpiramo poziv z naslovom Skupnost in odpornost, s katerim vse zainteresirane vabimo k prijavi svojih novih ali že obstoječih del, ki še niso bila objavljena in so lahko direktno ali posredno povezana s tematiko skupnosti in odpornosti. Razstavljena dela bodo na ogled mesec dni med marcem 2023 in februarjem 2024 v sklopu Ulične galerije TAM-TAM na Vegovi ulici v Ljubljani in pospremljena s promocijskim dogodkom ob otvoritvi razstave.

Nudimo:

  • mesec dni trajajočo razstavo v sklopu Ulične galerije TAM-TAM na Vegovi ulici,

  • simbolični honorar in kritje stroškov produkcije plakatov,

  • organizacijo promocijskega spremljevalnega dogodka in promocijo razstave.

Vaša prijava naj vsebuje:

  • kratko biografijo prijavitelja_ice,

  • status umetnika_ce oz. umetniške skupine (študent_ka, samozaposlen_a …),

  • kratek povzetek prijavljenega dela,

  • informacijo, ali je bilo delo že javno objavljeno.

Prijave sprejemamo najkasneje do vključno 10. februarja 2023 na e-mail poziv@glej.si.

 O KONCEPTU SKUPNOST IN ODPORNOST

Predlagani kuratorski koncept Ulične galerije TAM-TAM za leto 2023 prepleta dve rdeči niti, na katerih temelji tudi osrednja misel kulturne četrti in festivala Soteska – skupnost in odpornost.

SSKJ »resilience / odpornost« vzpostavlja kot »vzdržljivost, prožnost in trdoživost«. Označuje »način soočenja in prilagoditev posameznika ali sistema na negativne preizkušnje ali stres, zlasti bolezen, grožnje, naravne nesreče, izgubo varnosti, položaja, pri čemer se lahko posameznik ali sistem po koncu preizkušnje celo okrepi«. »Resilience« se pojavlja v več mednarodnih dokumentih, zlasti v povezavi z napovedanim načrtom okrevanja po covidu-19.

Jeff Schlegelmilch, poddirektor Državnega centra za pripravljenost na nesreče ZDA, pa na to temo pove sledeče: »Raziskave preteklih nesreč kažejo, da so najpomembnejši faktor preživetja družbena povezanost in medsoseska pomoč. Pogovorite se s sosedom, organizirajte zabavo na ulici, spoznajte ljudi, s katerimi boste morda morali preživeti ujmo.«

Ustvarjalci_ke bodo izbrani na podlagi javnega poziva in neposrednega izbora kuratorske ekipe pod vodstvom Bora Pungerčiča. Rezultati izbora bodo objavljeni konec februarja 2023.

O ULIČNI GALERIJI TAM-TAM

Ulična galerija TAM-TAM na Vegovi ulici je ena izmed galerij Inštituta TAM-TAM, ki mladim obetavnim umetnikom nudijo prostor za predstavitev najširšemu krogu občinstva, mimoidočim pa nenadejan umetniški utrinek, ki bogati javni prostor. Doslej so na ogled postavili dela več kot 200 umetnikov, ulične galerije pa so odličen primer, kako z izdelano vizijo plakatnim panojem na nepričakovani lokaciji vdihniti novo življenje ter v proces povezati ustvarjalce najrazličnejših umetniških praks.

O ULIČNI GALERIJI TAM-TAM

Ulična galerija TAM-TAM na Vegovi ulici je ena izmed galerij TAM-TAM Inštituta, ki mladim obetavnim umetnikom nudijo prostor za predstavitev najširšemu krogu občinstva, mimoidočim pa nenadejan umetniški utrinek, ki bogati javni prostor.

Projekt Skupnost in odpornost _ Ulična galerija TAM-TAM - Soteska 2023 nastaja pod okriljem Kulturne četrti Soteska v organizaciji TAM-TAM Inštituta in Gledališča Glej.

SOTESKA LOGO A.jpg
tam-tam_rgb_mono_white.png