Starci 1.1

rezidenta / Tin Grabnar, Hana Vodeb
 

Neključni kamen spotike: Predstavje

miniaturka / Zala Sajko
 

Frišno spod preše!

Predstavitev Glej, Lista 1/2017 ter pogovor z ustvarjalci Lista in Miniaturk.
 

Glej ljudi. Imajo probleme.

miniaturka / Justin Durel, Alenka Marinič / v angleščini
 

Druge

miniaturka / Brina Klampfer
 

Ringside

miniaturka / Hristina Vasić Tomše
 

Kaos kontrole

miniaturka / Mitja Lovše
 

Tragični turi: Utrinki iz Trojzena

miniaturka / Pila Rusjan, Zala Sajko