Festival Generacija generaciji

predstave mladih — za mlade

26./27. maj 2018

26./ob 19h Človeški glas

Gledališka šola Prve gimnazije Maribor

26./ob 21h Šest oseb išče Williama

Amaterski mladinski oder SNG Nova Gorica

27./ob 19h Gospodarji

G2G/Gledališče Glej

27./ob 21h Zoc

VI2 - Mladinska gledališča skupina Gledališča Toneta Čufarja

Na naši blagajni je na voljo festivalska vstopnica: vse štiri predstave za 10€.

O projektu

Generacija generaciji, krajše G2G, je projekt gledališča mladih za mlade.

Projekt, v osnovi zasnovan s partnerji iz vse Evrope, je v petih letih odločno prerasel svoja izhodišča in zastavljene cilje. V dveh letih vodenja, koordiniranja in ustvarjanja projekta s tremi aktivnimi partnerji Likeminds (Nizozemska), Theater du Pelican (Francija), Das Letzte Kleinod (Nemčija) in dvema pridruženima partnerjema Image Aiguë (Francija) in Roundhouse (UK) je Gledališče Glej v okviru programa G2G produciralo devet predstav in mednarodno koprodukcijo, gostilo zaključni festival ter organiziralo vrsto mednarodnih konferenc in delavnic za mentorje.

Ključni izzivi projekta ostajajo ustvarjanje vsebin za srednješolsko občinstvo, to najbolj zahtevno in zapostavljeno ciljno skupino, delo z mladimi iz raznolikih, tudi ogroženih skupin, hkrati pa se usmerjamo tudi v prenašanje znanj in veščin mentorjem mladinskih gledaliških skupin.

Letošnji produkciji v okviru programa sta Pajčevina in Gospodarji.

 

Evropski projekt

Partnerji

Projekt G2G vodi Gledališče Glej, pri tem pa sodeluje z:

  • Likeminds, platformo ter produkcijsko hišo za mlade ustvarjalce na področju uprizoritvenih umetnosti iz Amsterdama, Nizozemska;
  • Théâtre du Pélican, gledališče mladih iz Clermont-Ferranda, Francija;
  • ter Das Letzte Kleinod, site-specific gledališče, ki predstave za mladino med drugim izvaja na lastnem vlaku, ki se vozi po vsej Nemčiji.

Vse štiri partnerske organizacije so pridobljena evropska sredstva združile s svojimi, medsebojno pa soočile raznorodne pristope k izobraževanju in ustvarjalnosti mladih.

Pri projektu strokovno in medijsko sodelujeta tudi Roundhouse iz Velike Britanije ter francoski Image Aiguë.

Festival mladinskega gledališča!

V okviru projekta je nastala cela vrsta avtorskih predstav, v Gledališču Glej, Likeminds, in Das Letzte Kleinod kar po štiri, v Théâtre du Pélican pa tri. V njih se je predstavilo, izobraževalo in spoznavalo prek 100 mladih v sodelovanju z dvajsetimi mentorji.

Na festivalu v Ljubljani bodo mladi avtorji in izvajalci uprizorili predstave Prihodnost, Naš pogled, Vstop prepovedan ter skupno Gotofi so!.

 

Program G2G

V večini evropskih držav gledališki producenti opažamo trend upadanja mladih obiskovalcev. S podobnim primerom se srečujemo tudi v Sloveniji, kjer je kakovostnih kulturnih vsebin za otroke in odrasle mnogo, medtem ko se z mladimi med 12 in 19 letom ukvarja le malokdo. Obiski najstnikov v gledališčih tako prevečkrat ostanejo zgolj predmet obveznih kulturnih vsebin v srednjih šolah.

Evropski projekt Generacija generaciji v koordinaciji ljubljanskega Gledališča Glej skuša odgovoriti ravno na tovrsten izziv. Skupaj s partnerji smo kot poglaviten razlog neobiskovanja gledališč prepoznali odtujenost najstnikov od vsebin, ki jih izbirajo, ustvarjajo in izvajajo odrasli. Pretirano resne, občasno preotročje in največkrat njim tuje vsebine so glavni razlogi, zaradi katerih se mladi z gledališčem težko povežejo. Zato smo v Gledališču Glej za nasvet pristopili do strokovnjakov za področje najstniškega sveta - najstnikov samih.

Avtorske predstave nastale v projektu Generacija generaciji vsebinsko nastajajo iz materialov, ki jih s pomočjo mentorjev naberejo sodelujoči najstniki sami in jih nato oblikujejo v dinamične predstave, za katere se je izkazalo, da so dobro sprejete tako med mladimi kot tudi pri strokovnih javnostih.

V okviru dvoletnega projekta, ki smo ga pričeli izvajati junija 2015, smo v Gleju ustvarili štiri mladinske predstave: 
Tako pač je!
Glej, k neki manka,
Kamor še ni stopila človeška noga
in Prihodnost.

Več na spletni strani projekta, g2gproject.eu.

Izvedba tega projekta je bila financirana s strani Evropske komisije v okviru programa Ustvarjalna Evropa.