pogovor

Premiera

30. maj 2022 /Art Hotel Ljubljana, Gin&Juice (Soteska 8) /

v okviru Festivala odpornosti #soteskaopen


Untitled-1.jpg

O diskusiji

Oglaševanje v zadnjih desetletjih grobo kolonizira podobo in izkušnjo mesta. Kakšna je njegova vloga pri procesih gentrifikacije in kaj v tem kontekstu pomeni družbeno odgovorno oglaševanje?

Gostje:
Tomaž Drozg / TAM-TAM
Zaš Brezar / Landezine
Gašper Uršič / Studio Kruh

Moderator:
Bor Pungerčič / Delavnica Levo


Oglaševanje v zadnjih desetletjih grobo kolonizira podobo in izkušnjo mesta. Oglasna mesta se množijo ne le v urbanem, temveč tudi v ruralnem okolju in postopoma naseljujejo vse dovolj dobičkonosne vedute. Ta proces nikakor ni ostal neopažen, nanj že nekaj časa opozarjajo tako strokovnjaki kot civilne iniciative.


Koliko posluha za njihove glasove bo na pozicijah moči, se bo moralo še pokazati, a vzporedno z ugovori o količini vizualnih komunikacij je nujno tudi vprašanje o njihovi kakovosti. Slednje v glavnem ostaja nezastavljeno.


Vizualna kultura nekega teritorija namreč ni omejena le na število slikarjev in kiparjev ter njihove dosežke v domačem in tujem prostoru. Niso samo trienali, bienali, muzeji in galerije, so tudi fasade trgovskih centrov, oglasi v časopisih in celostne grafične podobe institucij. Vsi ti pojavi izkazujejo nivo vizualne kulture v določenem prostoru, pozornost, ki se ji namenja, in ugled, ki ga uživa.


Na pogovoru »Oglaševanje in podoba mesta« se bomo zato teme pojavnosti vizualnih komunikacij v mestu lotili z obeh koncev – kvantitete in kvalitete. Skupaj s predstavniki oblikovalske, urbanistične in oglaševalske skupnosti se bomo vprašali, kakšna je vloga oglaševanja pri procesih gentrifikacije. Kako je mogoče v te procese poseči? In kaj v tem kontekstu pomeni družbeno odgovorno oglaševanje?