radijska igra / Alen Jelen / Sandi Jesenik

O predstavi

Kako ubesediti verbalno, spolno, fizično nasilje? Kako ga prepoznati in obsoditi, če se dogaja v zavetju male glasbene sobe, v kateri starejši profesor stalno premika meje (ne)dovoljenega in spornega, ko poučuje svojo sedemnajstletno učenko?

Protagonistka Nina se pripravlja na zaključni nastop in končno oceno pri violončelu, vendar jo profesorjevo sistematično uzurpiranje osebnega prostora postavlja v središče dileme: prijaviti profesorja in tvegati uspešen zaključek šolanja ali potrpeti in požreti vedno bolj globoko stisko do zaključne ocene?

Participativna radijska igra Steklena struna v razmislek in končno odločitev spodbuja svojo publiko, pri tem pa prevprašuje psihološke in družbene razsežnosti spolnega nasilja, katerih žrtve so v primežu travmatičnega sramu in strahu pred družino, prijatelji in širšo okolico.

Kolofon

Avtor: Sandi Jesenik
Režiser: Alen Jelen
Dramaturginji: Zala Dobovšek, Kaja Novosel
Tonska mojstra: Matjaž Miklič, Urban Gruden
Lektor: Martin Vrtačnik
Strokovna konzultantka: Anja Grilc
Violončelistka: Andrejka Možina
Glasbena oblikovalka: Darja Hlavka Godina
Igralska zasedba: Lara Fortuna, Gaber K. Trseglav, Matej Zemljič

Produkcija ŠKUC gledališče in Radio Slovenija – Program Ars
Sofinancerja: MOL – oddelek za kulturo in Ministrstvo za kulturo