O projektu

Projekt FUTURE TELLING 2: The New Generation je mednarodna izmenjava mladih iz Slovenije, Hrvaške, Izraela, Belgije, Nemčije in Finske. Projekt se je rodil iz potrebe mladih in njihovih organizacij po novem gledališkem znanju in uvedbi novih gledaliških metod v svoje delo.

Na izmenjavi, ki bo potekala med 15. in 21. avgustom 2019 v Kopru, Slovenija, bo sodelovalo po 8 mladih iz vsake države (torej 48 mladih udeležencev). V okviru izmenjave bo predstavljenih šest različnih gledaliških metod dela v mladinskega gledališču, od fizičnega in verbalnega gledališča do avtorskega gledališča in Lecoquevih mask.

Delavnice bodo drug drugemu predstavljali mladi udeleženci pod mentorskim vodstvom izkušenega gledališkega ustvarjalca. Tako bo vsak udeleženec dobil pregled šestih gledaliških metod, s katerimi bo v skupini predstavil aktualizirano zgodbo ljudske pripovedke druge države.

Cilj projekta je spoznati in osvojiti nova gledališka znanja – metode, ki jih bodo lahko uporabili pri svojem nadaljnjem (tudi profesionalnem) delu ter načine interpretacije in aktualizacije dane teme.

Projekt razvija kritično mišljenje mladih udeležencev. Javno nastopanje v gledališču jim ne le ponuja svoj glas, temveč tudi občinstvo – ušesa, ki jih bodo slišala. Dviguje zainteresiranost mladih za družbo, v kateri živijo in jim ponuja platformo za raziskavo odnosov med seboj, znotraj njihovega okolja in okolja izven meja svoje družbe.

Mladi udeleženci bodo sodelovali pri vseh fazah priprave. S tem jih želimo dati dodatna znanja iz organizacije, komuniciranja z javnostmi in planiranja, znanja, ki jih bodo lahko uporabili v svojem profesionalnem življenju.

Mladi bodo svoja nova znanja posredovali v svojih lokalnih skupnostih na člane svoje in drugih mladinskih gledaliških skupin ter tako neposredno prispevali k razvoju in dvigu kvalitete mladinske gledališke produkcije.

Med izmenjavo bodo partnerske organizacije na interni konferenci izmenjale svoje izkušnje in prakse pri delu z mladimi, s čimer bodo lahko primerjali svoje delo in kasneje vpeljali morebitne izboljšave.

Sodelujoče partnerske organizacije se bodo povezale v mrežo in skušale k nadaljnjemu sodelovanju pritegniti tudi druge mladinske gledališke organizacije. Sčasoma se bo razvila evropska mreža mladinskih gledališč z namenom izmenjave izkušenj, praks in metod.

 

Partnerji 

Gledališče Glej, Slovenija

Teatar Tirena, Hrvaška

Landesverband Amateurtheater Baden-Württemberg e.V., Nemčija

OPENDOEK VZW, Belgija

SELA- The performing arts studio Yoram Loewenstein, Izrael

FIDEA- Finnish Centre of Drama/Theatre Education, Finska

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije v okviru programa Erasmus+.

Vsebina komunikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

logosbeneficaireserasmusright_en.jpg
movit logo.jpg
© Mikael Fors Janser